תובענות ייצוגיות

תחום התובענות הייצוגיות הוא תחום שונה וחריג בנוף המשפטי מתחומי משפט האחרים.

כאשר מוגשת תובענה ייצוגית, היחיד מתיימר לייצג את הקבוצה שנפגעה ללא כל הסכמה מפורשת של הנפגעים, וזאת בשונה מהליך רגיל, בו נדרשת הסכמה מפורשת של התובע לייצוגו. ההליך שונה גם בכך שלא ניתן להגיש תובענה ייצוגית לפני קבלת החלטה של בית המשפט שמתירה להגיש תובענה ייצוגית.

בהליך הייצוגי בית המשפט מעורב ומפקח על "טובת הקבוצה" ועל אופן ייצוג הקבוצה. הדבר בא לידי ביטוי בכך שעל מנת להסתלק מתובענה ייצוגית או להגיע להסדר פשרה, נדרש שבית המשפט יאשר זאת.

כאשר ניתן פסק דין בתובענה ייצוגית הוא ניתן כלפי כל הקבוצה ואף שולל זכות תביעה מיחידי הקבוצה (במידה ולא התבקשה יציאתם מהקבוצה) – זאת בשונה מהליך רגיל בו פסק הדין מחייב רק את הצדדים שהיו מעורבים בהליך.

תובענה ייצוגית מוגשת לרוב, כאשר קיימת קבוצה שנפגעה מהפרות  מסוימות המפורטות בתוספת לחוק תובענות ייצוגיות.

תובענות ייצוגיות מאופיינות בגורם חזק שפוגע בקבוצה גדולה של אנשים, ובסכומים קטנים בהם נפגעו כל יחיד מיחידי הקבוצה. המטרות של תובענה ייצגית היא למנוע פגיעה של רבים בסכומים קטנים, ובאופן שלולא תובענה ייצוגית לא היה משתלם ליחידים לתבוע, משיקולי עלות תועלת. 

הליך ייצוגי מצריך גם מכנה משותף לסוג ההפרה שנעשתה כלפי הקבוצה.

משרדנו עוסק ב:

דילוג לתוכן