זכויות נוער עובד בחופש הגדול – מדריך למעסיק ולעובד

בתקפות החופש הגדול נערים רבים בוחרים לנצל את החופשה לעבודה. 

אז למה חשוב לדעת מהן זכויות הנוער העובד?

אי ידיעת הזכויות המוקנות לנוער העובד עלולה להביא לניצול של הנוער, לאור חולשתו המובנית אל מול המעסיק. לכן קיימת חשיבות לנוער העובד ולהורים לדעת מהן הזכויות המוקנות לו בעבודה.

גם מצד המעסיקים חשוב לדעת מהן הזכויות של הנוער המועסק על ידם, כך יגלו הגינות כלפי הנוער המועסק על ידם, וכך גם יצמצמו חשיפה להליכי אכיפה מנהליים ולתביעות פוטנציאליות עתידיות, שעשויות להיות מוגשות נגדם. כמו כן, ידיעת אילו זכויות חייבים המעסיקים לתת לעובדים ואלו לא, תעזור לניהול עסקם בשום שכל.

העסקת נערים הוסדרה בחוק עבודת הנוער וחוקי העבודה לנוער חלים על מי שטרם מלאו להם 18.

הגיל המינימלי להעסקת נערים בחופש הגדול הוא 14.

קיים איסור להעמיס על נער בעבודות פיזיות שלא תואמות את גילו, ושעשויות לפגוע בהתפתחותו. וככלל על הנער למסור למעסיק אישור רפואי שמתיר להעסיק את הנער לפני תחילת העסקה.

על המעסיק נוער מעל תקופה של 29 ימים, למסור לעובד מסמך "הודעה לעובד" בו מפורטים פרטים שונים על אופי העבודה, פרטי המעסיק ותנאי העבודה.

שכר מינימום

שכר המינימום נקבע לפי גיל המועסק: כאשר העובד הוא מתחת לגיל 16, שכר המינימום הוא 22.54 ₪ לשעת עבודה;

לגילאי 16-17 שכר המינימום הוא 24.15 ₪ לשעת עבודה;

לגילאי 17-18 שכר המינימום הוא 26.73 ₪ לשעת עבודה.

לאחר גיל 18 שכר המינימום לשעת עבודה הוא 30.61 ₪ (חוק עבודת הנוער לא חל אחרי גיל 18).

חשוב להדגיש כי המעסיק מחויב לשלם לפחות את שכר המינימום – ואין אפשרות לוותר על גובה שכר המינימום גם אם יש הסכמה של העובד, זאת למעט אם משולם לעובד שכר גבוה יותר.

קיים איסור על המעסיק לנכות משכר העבודה, כך לדוגמא הטלת "קנסות" על העובדים או הטלת נזקים שנגרמו למעסיק אסורה. כך לדוגמא אסור לנכות משכר העובד עבור "חוסרים בקופה".

הגבלת שעות עבודה

העסקת נוער תהיה לא יותר מ-40 שעות שבועיות ולא יותר מ-8 שעות יומיות.

אין להעסיק נוער בשעות הלילה, הגדרת לילה לעניין זה משתנה לפי גיל הנער: עד גיל 16 בין השעות 20:00 – 8:00, לאחר גיל 16 (וככל שעבר את כיתה י') בין השעות 22:00 – 6:00 – עם זאת ניתן במקרים מסוימים להעסיק נער שמלאו לו 16 אף עד לשעה 12 בלילה.

הפסקה במהלך יום העבודה

יום עבודה הכולל 6 שעות עבודה ומעלה מחייב, הוצאה של העובד להפסקה. משך ההפסקה הוא לפחות 45 דקות ביום, כאשר קיימת חובה להפסקה רצופה של 30 דקות (במצב כזה העובד יצא להפסקה נוספת). יש לאפשר לעובד לצאת ממקום העבודה בזמן ההפסקה.

חשוב להדגיש, המעסיק לא מחויב לשלם שכר עבור זמן ההפסקה.

מנוחה שבועית

על המעסיק ליתן לנער מנוחה שבועית רצופה של 36 שעות הכוללת את יום השבת (לעובד יהודי, ולעובדים בני דתות אחרות – יום מנוחה בהתאם לדתו של העובד).

תיעוד שעות העבודה

על המעסיק חלה חובה לערוך תיעוד של שעות העבודה בהן עבד הנער, בין אם על ידי "החתמה" או רישום ידני מדויק.

דמי נסיעות

על המעסיק לשלם לעובד דמי נסיעה עבור הגעת הנער למקום העבודה. תשלום זה משולם בנוסף לשכר העבודה. גובה התשלום הוא עלות נסיעה באוטובוס למקום העבודה (הלוך-חזור) ועד לסך של 22.60 ₪ ליום עבודה או עלות של הסדר חופשי-חודשי, לפי האופציה הזולה יותר.

תשלום עבוד התלמדות או "חפיפה"

על מעסיק קיימת חובה לשלם שכר עבודה עבור הגעת העובד להתלמדות או תקופת ניסיון, החל מהשעה הראשונה. בנוסף על המעסיק לשלם שכר עבודה עבור ישיבות עבודה או ימי הכנה למיניהם, כפי שנהוג לדוגמא בהעסקת נוער בקייטנות או בהפעלת מתקנים.

למידע נוסף על זכויות נוער בחוקי העבודה מומלץ לגשת לאתר "כל זכות", או להתייעץ איתנו.

במקרה של הפרת דיני העבודה שנעשו כלפי נוער ניתן להגיש תלונה למשרד העבודה.

עודכן: 16.7.2023

*האמור נכתב באופן כללי ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי פרטני הדרוש לכל מקרה ומקרה.

נוער עובד בחופש הגדול
(מקור: לאונרדו AI)
דילוג לתוכן