הארכת תקופת ההתיישנות בעקבות מלחמת חרבות ברזל

אם הייתה לכם זכות תביעה שהתיישנה במסגרת תקופת מלחמת חרבות ברזל, יש עוד סיכוי שתוכלו להגישה.

בעקבות מלחמת חרבות ברזל, נוסף סעיף 15א כתיקון לחוק ההתיישנות, המאריך את מועד ההתיישנות לגבי הגשת תביעות.
 
המחוקק החליט להאריך את תקופת ההתיישנות, לגבי רוב סוגי התביעות – בעקבות המצב השורר במדינה, גיוס המילואים הנרחב, פינוי אנשים רבים מבתיהם וחוסר הפניות של אזרחים רבים להגשת תביעות בתקופה קשה זו.
קביעת המחוקק היא תקדימית לאור זאת שברירית המחדל היא הארכת מועדי ההתיישנות הקשיחים באופן רטרואקטיבי.

 

במסגרת התיקון לחוק, נקבעו בין השאר התנאים הבאים:
 

תביעות שתקופת ההתיישנות מסתיימת החל מיום 24.1.24

תביעה שאינה במקרקעין: תביעה שאינה במקרקעין שתום תקופת ההתיישנות היא החל מיום 24.1.24 ולאחר מכן – המועדים שבין יום 7.10.23 ועד ליום 6.4.24 לא ימנו לצורך ההתיישנות ( הארכה של חצי שנה).

תביעה במקרקעין: לאור העובדה שלתביעות במקרקעין תקופת התיישנות ארוכה יחסית אז נקבעו כללים נוקשים יותר מהתנאים שבסעיף הקודם.
אם תקופת ההתיישנות מסתיימת בין התאריכים 24.1.24-6.4.24, אז כל התקופה שמיום 7.10.23 ועד ליום 6.4.24 לא תיספר. זאת אומרת שביום 7.10.23 נעצרת ספירת הימים, והיא תימשך ביום 6.4.24.

תביעות לגביהן תקופת ההתיישנות הסתיימה בין התאריכים 7.10.23 ועד 24.1.24

תביעות שתקופת ההתיישנות הסתיימה בין התאריכים 7.10.23 ועד 24.1.24, יזכו להארכה אוטומטית של תקופת ההתיישנות, כך שהתקופה שבין התאריכים 7.10.23 ועד 6.4.24 לא תימנה לצורך התיישנות.

מומלץ לא להשתהות בהגשת תביעות בהתבסס על תביעות מסוג זה – לגבי תביעות אלו, בית המשפט מוסמך לבטל את הארכת תקופת ההתיישנות, בעיקר מסיבות של הסתמכות הצד השני על המועדים, אך על בית המשפט למצוא טעמים מיוחדים לכך ולציינם.
 

על אילו סוגי תביעות התיקון שמאריך את ההתיישנות חל?

חשוב לציין שההסדר חל על עילות תביעה רבות, אבל קיימים עניינים ספציפיים ואיזוטריים (כלפי רוב האנשים), שלגביהם הארכת תקופת ההתיישנות לא תחול. לכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין, כאשר קיימת עילת תביעה שהתיישנה לכאורה.

בשולי הדברים נזכיר שבכל מקרה לא מומלץ להשתהות בהגשת תביעה (לעיתים יכולות להיות לכך השלכות משפטיות שעשויות להביא לדחייתה אף אם לא הסתיימה תקופת ההתיישנות).

לסיכום – ככל וקיימת זכות תביעה שהתיישנה בתקופת המלחמה, בדקו האם התביעה לא התיישנה בהתאם לתיקון לחוק ההתיישנות. במידה ולא התיישנה, הגישו אותה בהקדם.

עודכן: 29.1.2024

*האמור נכתב באופן כללי ואין הוא מהווה ייעוץ משפטי פרטני הדרוש לכל מקרה ומקרה.

תמונת שעון על רקע אש ואוירת מלחמה
קרדיט: לאונרדו AI
דילוג לתוכן