זכויות נוער עובד בחופש הגדול – מדריך למעסיק ולעובד

נוער עובד בחופש הגדול

בתקפות החופש הגדול נערים רבים בוחרים לנצל את החופשה לעבודה.  אז למה חשוב לדעת מהן זכויות הנוער העובד? אי ידיעת הזכויות המוקנות לנוער העובד עלולה להביא לניצול של הנוער, לאור חולשתו המובנית אל מול המעסיק. לכן קיימת חשיבות לנוער העובד ולהורים לדעת מהן הזכויות המוקנות לו בעבודה. גם מצד המעסיקים חשוב לדעת מהן הזכויות של […]